Zawodnicy:  Zosia, Tesia, Marysia, Jadzia, Dominik, Antek, Kacper, Karol oraz Asia, Ania, Iwona, Dominika, Damian, Jacek, Jakub, Wojtek i Ziemek.