Zawodnicy:  Tesia, Marysia, Jadzia, Michał, Kacper, Mikołaj, Karol, Aleks, Jaku, Łukasz oraz Asia, Ania, Danka, Wojtek i Ziemek.