Zawodnicy:  Zosia, Tesia, Marysia, Jadzia, Dominik, Kacper, Karol, Jakub, Antek oraz Asia, Ania, Iwona, Dominika, Damian, Jacek, Wojtek i Ziemek.