Zawodnicy:  Zosia, Tesia, Marysia, Jadzia, Dominik, Michał, Kacper, Mikołaj, Karol, Aleks, Jakub, Antek, Łukasz oraz Asia, Ania, Danka, Iwona, Dominika, Damian, Jacek, Wojtek i Ziemek.