03.11.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu. Do Zarządu zostali wybrani Wojciech Małecki, Jacek Synowiec i Damian Siwek. Funkcję Prezesa objął Wojciech Małecki. Życzymy sukcesów! Plany ambitne – szczególnie rozgrzane liczbą 30 treningów z zeszłym sezonie i pomimo pandemii licznymi sukcesami w zawodach 🙂

Walne Zebranie Członków Klubu – 03.11.2021 r.