19 października 2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków Klubu. Do Zarządu zostali wybrani Wojciech Małecki, Bartłomiej Łyniewski i Jacek Synowiec. Funkcję Prezesa objął Wojciech Małecki. Życzymy sukcesów!

 

Walne Zebranie Członków Klubu – 19 października 2018 r.