23 października 2019 r. odbyło się Walne Zebranie członków Klubu. Do Zarządu zostali wybrani Wojciech Małecki, Jacek Synowiec i Damian Siwek. Funkcję Prezesa objął Wojciech Małecki. Życzymy sukcesów!

Walne Zebranie członków Klubu – 23 października 2019 r.