8 listopada 2017 r. odbyło się Walne Zebranie członków Klubu. Do Zarządu zostali wybrani Wojtek Małecki, Jacek Synowiec i Ziemowit Ostrowski. Funkcję Prezesa objął Wojtek Małecki. Życzymy sukcesów!

Walne Zebranie członków Klubu – 8 listopada 2017 r.