13. października 2020 r. odbyło się Walne Zebranie członków Klubu. Do Zarządu zostali wybrani Wojciech Małecki, Jacek Synowiec i Damian Siwek. Funkcję Prezesa objął ponownie Wojciech Małecki. Życzymy sukcesów!

Walne Zebranie członków Klubu 13 października 2020 r.